volg Typisch Frans

zaterdag 22 oktober 2016

à tue-tête

luidkeels (en vals)
('hoofddodend')

Misschien moet je maar niet te lang naar het plaatje kijken, want je zou er zo hoofdpijn van kunnen krijgen, maar als je in het Frans een flinke keel opzet, dan loop je kennelijk het risico dat je hoofd explodeert, of bedoelen ze dat je iemands anders hoofd kunt laten exploderen?

Hoewel de uitdrukking heel plastisch overkomt, moet ik er toch een kanttekening bij plaatsen. Het werkwoord tuer heeft namelijk  niet altijd zijn huidige definitieve betekenis ('doden') gehad. In de zestiende eeuw, toen de uitdrukking à tue-tête voor het eerst opgetekend werd, betekende tuer weliswaar 'doden', maar soi tuer (se tuer) betekende gewoon 'flauwvallen', maar ook 'slaan' en '(dodelijk) vermoeien'. Zoals het plaatje al doet vermoeden, wordt à tue-tête vaak gecombineerd met het werkwoord chanter ('zingen') en je kunt je voorstellen, dat als iemand vlak naast je luidkeels (en vals?) staat te zingen, dat dodelijk vermoeiend kan zijn en dat je het liefst je hoofd afwendt om niet langer te worden blootgesteld aan het lawaai dat als een hamer op je kop timmert. Wie kent niet de legendarische Bianca Castafiore in de Kuifje-albums?

volgende keer
Hoe vertaal je 'halen' in het Frans?

zaterdag 15 oktober 2016

tomber à plat

de mist in gaan, mislukken
('plat vallen')

Deze val van Scarlett Johansson is natuurlijk gepland en misschien wel tien keer overgedaan, maar normaal gesproken is het niet je bedoeling om plat op je bek te gaan. In dat geval is er iets duidelijk niet goed gegaan. De uitdrukking kan worden gebruikt als iets niet het effect heeft dat je eigenlijk had bedoeld. Je zegt het dus niet zozeer over personen, maar over hun intenties.

volgende keer
laat helaas nog even op zich wachten, want ik las even een korte herfststop in. Prochain rendez-vous: le 22 octobre. A plus !

vrijdag 14 oktober 2016

doreur d'image

spin doctor
('vergulder van beelden/plaatjes/imago')

Toen we het gisteren over Trumps eigengereidheid hadden en zijn onwil om zich ook maar iets aan te trekken van raadgevers, vroegen we ons af of het Frans ook een eigen woord had voor het begrip 'spin doctor'. Dat hangt er een beetje van af waar je Frans spreekt. In Frankrijk zelf wordt of - net als in het Nederlands - het Engels-Amerikaanse woord overgenomen of men heeft het over een expert en relations publiques ('PR-expert') en - minder vaak - over een conseiller en communication ('communicatie-adviseur'). In Noord-Amerika zelf wordt echter ook Frans gesproken en in Canada is de term doreur d'image gebruikelijk. Een doreur is eigenlijk een ambachtsman die voorwerpen verguldt, bladgoud aanbrengt op ornamenten, een vak dat uiteraard in het land van de Zonnekoning meer werk oplevert dan in ons nuchtere Nederland. Iemand die 'beelden/plaatjes' verguldt, is dus kennelijk vooral bezig met het oppoetsen van iemands imago, inderdaad de belangrijkste taak van een spin doctor. Dat oppoetsen, mooier voorstellen dan iets is, zit ook al in de uitdrukking dorer la pillule (lett. 'de pil vergulden'), dat we al eerder besproken hebben.

volgende keer
Hoe kun je in het Frans zeggen dat iets volledig mislukt, de mist ingaat?

donderdag 13 oktober 2016

n'en faire qu'à sa tête

gewoon doen waar je zin in hebt
('slechts aan je hoofd doen')

Als je alle goede raad van anderen in de wind slaat en gewoon blijft doen waar je zin in hebt, zeg je in het Frans dat iemand n'en fait qu'à sa tête (of: en fait à sa guise). Al in de vijftiende eeuw bestond de uitdrukking faire de sa teste 
die zoiets betekende als 'het zelf wel uitmaken'. Deze uitdrukking was evenwel iets positiever dan n'en faire qu'à sa tête waaruit duidelijk minachting spreekt voor wat anderen van je eigengereidheid vinden.
Als Donald Trump geen Amerikaanse maar Franse presidentskandidaat was geweest, dan zouden zijn spin doctors ongetwijfeld regelmatig hebben verzucht: Il n'en fait qu'à sa tête !

volgende keer
Nu we het er toch over hebben, hoe noem je eigenlijk een 'spin doctor' in het Frans?

woensdag 12 oktober 2016

c'est tout vu

het is bekeken, het is een uitgemaakte zaak
('het is helemaal gezien')


Hoewel ik er nog steeds niet helemaal gerust op ben, lijken steeds meer commentatoren in Amerika en daarbuiten ervan uit te gaan dat Trump zich definitief buiten spel heeft geplaatst na steeds maar weer als een olifant door de porseleinkast te keer te zijn gegaan, culminerend in 'pussy-gate'. Maar toch, maar toch. Hebben we nu inderdaad 'alles gezien'? 
Dit hebben we in ieder geval allemaal gezien, en we kunnen er niet genoeg van krijgen (met dank aan LuckyTV):
volgende keer:
Trump blijft toch gewoon doet wat hij wil. Hoe zeg je dat eigenlijk in het Frans?

dinsdag 11 oktober 2016

prendre son pied

ergens een kick van krijgen, ergens een groot plezier in scheppen, klaarkomen
('zijn voet pakken/nemen')

Ja, daar schrik je misschien van, een uitdrukking die deze twee betekenissen kan krijgen. Typisch zo'n uitdrukking waar je de plank mee mis kunt slaan als je een verkeerde context kiest. Misschien komt het door onze calvinistische opvoeding die plezier eigenlijk als iets zondigs ziet. De betekenis van prendre son pied is 'ergens heel veel plezier in scheppen door iets met hartstocht te doen of door de   geneugten van een nieuwe activiteit te ontdekken'. Het plaatje suggereert dat het iets te maken heeft met een baby die er zo'n plezier in schept zijn voetje vast te pakken dat hij hem in zijn mond stopt, maar dat is niet zo. De eerste  genotvolle betekenis die de uitdrukking had, is wel degelijk die van 'klaarkomen', een geneugte waarmee een baby doorgaans nog niet bekend is. 
In het argot (bargoens) van de negentiende eeuw betekende j'en ai mon pied in de mond van misdadigers 'ik heb mijn portie gehad' (van de buit), en dat werd vervolgens overgenomen door (publieke) vrouwen, die 'hun portie' hadden gehad in het bedrijven van de liefde. Pas veel later werd de uitdrukking niet alleen meer gereserveerd voor vrouwen, maar ook voor mannen. 
Als we het dan toch over 'klaarkomen' hebben, dan vind ik persoonlijk de officiële aanduiding hiervoor een stuk mooier. Zowel prendre son pied als ons 'klaarkomen' leggen zo de nadruk op het mechanische aspect ervan: 'Zo, dat is klaar. Dat hebben we ook weer gehad', terwijl de officiële Franse term zich puur concentreert op de ervaring zelf: jouir, en dat betekent 'genieten'...

volgende keer
Hoe zeg je in het Frans dat iets een 'uitgemaakte zaak' is?

maandag 10 oktober 2016

marcher (être) à côté de ses pompes

van slag zijn, niet in je gewone doen zijn
('naast je schoenen lopen')


Ja, dit is even oppassen geblazen. Je denkt meteen te weten wat deze uitdrukking betekent, maar net als met losse woorden het geval kan zijn (een conducteur is geen 'conducteur' maar een 'bestuurder') kunnen er tussen uitdrukkingen valse vrienden zitten. Pompes is van oorsprong een aanduiding voor negentiende-eeuwse schoenen die waterdoorlatende zolen hadden en daardoor nogal eens als waterpompen werkten als je door plassen liep. De uitdrukking zegt niets anders dan dat je  je anders/vreemder gedraagt dan normaal gesproken. Dat kan zijn omdat je nog niet helemaal uitgeslapen bent, omdat je nog niet helemaal nuchter bent, helemaal niet geconcentreerd bent, maar ook doordat je door de omstandigheden totaal uit het veld geslagen bent. Maar het betekent dus nadrukkelijk niet dat je arrogant bent, zoals wij zijn als we naast onze schoenen lopen...

volgende keer
Hoe zeg je in het Frans dat je ergens op 'kickt' ?